Juka i majka

Mladić s fotografije koju u rukama drži ova žena zvao se Jusuf Juka Prazina. Na početku rata smatran je herojem. Kasnije je bio razbojnik i izdajnik. Na kraju su ga, negdje u Nizozemskoj, ubili i odbacili pokraj autoputa.

Žena koja drži fotografiju je majka Juke Prazine. Njezina perspektiva otpočetka pa do kraja bila je neizmijenjena. I uvijek različita od povijesne perspektive, suprotstavljena, poražena i tragična.

Majka heroja, razbojnika, izdajnika, pokojnika. (mj)

Milomir Kovačević Strašni 19. 06. 2011.