Jugoslavija

Njemu je Jugoslavija
Did Mijo kad dođe na urlap
Iz Wiesbadena
Donese čokolade milka s lješnjacima
I kiselog njemačkog kruha crnog
Mole Boga pod slikom maršala Tita
Kite bor
Puna kuća bude za njegov imendan

Njemu je Jugoslavija
Sedmi osnovne
Božić je a on u školi
Pust razred pusta škola
Od katolika samo on i još troje
Posramljenih
Njihovi su roditelji još uvijek
Vjerovali

Ivica Đikić 16. 01. 2013.