Josif Brodski: Rio samba

 

Dođi u Rio, o, dođi u Rio.
Zapusti brkove, slaži šta si bio.
Tu bogataš novac zgrće, a fukara
gubi; šturmbanfirer tu je svaki starac.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Drugi grad ni jedan nema takav brio.
Tu su telefoni Simens; a ti bleneš:
Jevreji ko ludi voze folksvagene.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Uranija vlada tu, nikako Klio.
Korbizijeovske zgrade tu su vafle
Pčelinje, al za to ne krivi Luftwaffe1

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Svaka ptica pjeva tu “O sole mio”
i ribe u mreži, i u zimu, k tome,
gorde guske s pola, na portugalskome.

Dođi u Rio, o dođi u Rio:
Pravi Treći Svijet gdje se čita Lio
Trocki, Guevara i drugi jarani;
od atomskih baza bijeda ih brani.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Dođeš u duetu, vratiš se ko trio.
Dođeš sam, vratiš se sa ništicom što je
kao cruzeiro cijene misli tvoje.

<1978>

 

1 “Luftwaffe” – Brodski često  stavlja skupa Korbizijea i Hitlerovu avijaciju. U pjesmi Roterdamski dnevni kaže: “Korbizijeu isto je s Luftwaffe / to što oboje zdušno trudilo se / na mijenjanju oblika Evropi”, a u Vodenom žigu postoji nešto silično: “bio je jedno ništavilo od arhitekte, iz one jezive poslijeratne sekte koja je izopačila konture Evrope više nego bilo kakva Lufwaffe”.  

S engleskog preveli Marko Vešović i Omer Hadžiselimović

Marko Vešović 11. 09. 2016.