Joseph Brodsky: Rio Samba

Dođi u Rio, o, dođi u Rio.
Zapusti brkove, slaži šta si bio.
Tu bogataš novac zgrće, a fukara
gubi; šturmbanfirer tu je svaki starac.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Drugi grad ni jedan nema takav brio.
Tu su telefoni Simens; a ti bleneš:
Jevreji ko ludi voze folksvagene.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Uranija vlada tu, nikako Klio.
Korbizijeovske zgrade tu su vafle
Pčelinje, al za to ne krivi Luftwaffe1.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Svaka ptica pjeva tu “O sole mio”
i ribe u mreži, i u zimu, k tome,
gorde guske s pola, na portugalskome.

Dođi u Rio, o dođi u Rio:
Pravi Treći Svijet gdje se čita Lio
Trocki, Guevara i drugi jarani;
od atomskih baza bijeda ih brani.

Dođi u Rio, o dođi u Rio.
Dođeš u duetu, vratiš se ko trio.
Dođeš sam, vratiš se sa ništicom što je
kao cruzeiro cijene misli tvoje.

<1978.>

 

1 “Luftwaffe” – Brodski često  stavlja skupa Korbizijea i Hitlerovu avijaciju. U pjesmi Roterdamski dnevnik veli: “Korbizijeu isto je s Luftwaffe / to što se  oboje zdušno trudilo / na mijenjanju oblika Evropi”, a u knjizi Vodeni žig postoji nešto silično: ”bio je jedno ništavilo od arhitekte, iz one jezive poslijeratne sekte koja je izopačila konture Evrope više nego bilo kakva Lufwaffe”.

Pjesma je napisana na engelskom.

Preveli Marko Vešović i Omer Hadžiselimović

Marko Vešović 20. 07. 2019.