Jeza u moći (a nešpule su neobrane)

Dnevnik jednog penzionera/36

 

Alem Ćurin 12. 06. 2019.