Jasno

Dženat Dreković voli mačke i
mačke vole njega
I Edgar Alan Poe je volio mačke, ali je
zapravo volio druge životinje više
Jednoj je, tako, izvadio oko,
drugu je objesio o hrast u bašti
treću je živu uzidao
u podrum
odmah iznad glave svoje raskomadane
supruge
koja nije voljela mačke,
ali je imala običaj reći da su sve
one samo prerušene vještice

Naida Mujkić 22. 07. 2014.