Jadranka

Danas u mom srcu padaju kiše,
Da smo je više slušali mogli smo naći put,
da smo našli samo malo vremena,
Možda da je bio duži dan,
Mogli bi sve!
Ona je bila naša tajna veza.

Zoran Radulović 05. 05. 2016.