Ja sam ti

                           za Ljuba Čupića

Pitaš da li znam šta je vrijeme:
Ne znam – to nije
Za čovjeka

Valjda
Onaj koji to zna
Usavršio je načine
Opstajanja u vječnosti

A ne umijem ti ni objasnit
Zašto mi je glava
Prazna

Moj drugu
Ti duhu dolazećeg:
Ja sam umro davno –

I poslije mene trajem kroz tebe

 

(2019-2020)

Šaban Šarenkapić 05. 07. 2023.