Ja, crni ja

Crn sam
I hoću koljeno u vrat!
Hoću lomaču živu višegradsku
I ja sam musliman!

I ja sam crn
Crnji od noći crne
Dok moja braća i sestre
živi gore.

I onaj sam plavokosi gimnazijalac
Iz Kragujevačke gimnazije
Koji se začešljava
ispred njemačkog šmajsera –
Hoće da umre lep.

Crn sam da crnji biti ne mogu
Dok moga brata Nermina
Otac doziva
Pod nož.

I ja sam crn,
Hoću koljeno u vrat
Da dihat ne mogu
Do posljednje ure.

I ja sam crn!

Ono je i moje dijete izgladnjelo
Iza kojeg oro lešinar
Odbrojava trenutke
I čeka kraj.

I ja sam crn!

Ono je i moje dijete
Koje je more
iz svoga ždrijela izbacilo
Na obalu,
Da mrtvo, bar za trenutak,
Osjeti slobodu.

I ja sam crn!

Ono su moje majke
I moji očevi
Što u grozničavom hropcu
Izdišu u domovima staračkim.

I ja sam crn!

Crnji od noći crne
I gladan sam!
I žedan sam!
I prestravljen!

Iza mojih leđa
Zveckaju mitraljezi –
Sijači smrti.

I ja sam crn!

Moje su sestre silovane
I zadavljene u podrumima
Pokraj smrdljivih rakijskih bačvi.

I ja sam crn!

Jučer Džordž Flojd,
Muhamed iz Palestine,
Nermin iz Srebrenice,
Gimnazijalac iz Kragujevca
Utopljenici u okeanu…

A sutra – 
Sutra ću biti ja
Jer sam crn!

Ja,
Crni ja!

Crn sam
I ne mogu da dišem.
I ubijte me
Molim vas
Jer sam crn i –
Ne mogu da dišem.

I zato smo mi crni rođeni
Da pod koljenom tuđim
Izdahnemo.

Faiz Softić 10. 06. 2020.