Ispraćaj

Pogrebna povorka
došla je, tiha, do odredišta

Kao da švercaju se bez ulaznica,
okupljeni prolaze kroz malenu kapiju

Lijevo od ulaza, supružnike
M. 1947 – i S. 1953 –
čeka skromna, useljiva grobnica 

Ne znaš, šta bi sa rukama
A noge – one, u oblake propadaju

Jedan kamenčić
otkotrljao se u vlažan mrak
I ti, hitro, za njim

Nema sveštenog lica, ni opijela
Samo truba, prhka, u visini
I lelujav na konopima lijes

Zriju, van dohvata, po brdu, šipci

Nadomak groblja, automehaničar
čekićem kucka u karoseriju

Popravlja
što se popraviti da

Igor Borozan 18. 02. 2022.