Ipse dixit?

Ima ona famozna dosjetka Borgesova kad kaže da ono što dubinski osjećaš kao svoje ne moraš naglašavati. Kao primjer za to on navodi podatak da se u Kur’anu uopće ne pominju – kamile. Muhamed je bio siguran da je Arapin i nije mu trebao jeftini simbol Arabije, tako nekako kaže Borges. Ne sjećam se sada da li je ovo Borgesova sopstvena opservacija ili je primjer preuzeo od Gibbona, ali mislim da je, makar osnovna teza bila tačna, primjer s Kur’anom i kamilama pogrešno odabran za ilustraciju. Prema prevodu značenja Kur’ana Besima Korkuta, naime, sedamnaesti ajet osamdeset i osme sure Al-Gašiya (Teška nevolja) glasi: “Pa zašto oni ne pogledaju kamile – kako su stvorene”.

Muharem Bazdulj 31. 08. 2010.