Inat-ćuprija

Posvećeno mom prijatelju stolačkom slikaru
Igoru Borozanu

 

 

S glasovite Inat-ćuprije
u hercegovačkom gradu Stocu
ispod koje bistra Bregava teče
video sam slikara

Sedeo je u kafani pored reke
beše julsko sparno poslepodne
pio je kafu i slušao žablje kerefeke

Ja sam znao za njegove slike,
za prikaze Inat-ćuprije
i predivne kamene džamije
koja nosi ime
Hadži Alije Hadžisalihovića
čije je mezarje negde
u dalekom Kairu

Al on za me nije znao
jedva me je prepoznao

kada sam ga povikao
i naklonom pozdravio

Tu sa Gornje ćuprije
kraj Hadži Alijine džamije
u kamenom gradu Stocu
ispod koje prečista Bregava
šumovito teče.

Slikar se tad nasmejao
odmahnuo, naklonio
a ja putem dalje pođoh
u posetu Maku

i on me je
razumeo.

Srđan Sekulić 09. 09. 2018.