In-Nadur

Već na samom
početku te kratke
plovidbe
ugledao sam
sa trajekta
ostrvo Gozo.

“Ogigija”,
tako ga je
Odisej
nazvao
kada se hiljadama
godina
ranije
iskrcao na
ovom
istom mestu
gde sam sada
nogom
kročio i ja.

Video sam
Džgantiju
megalitni
hram,

prošao kroz
Viktoriju
prošao kroz
Mdžarr.

Htedoh poći
ka pećini
gde Kalipsa
spava,

al u gradu
In-Naduru
zabole
me glava.

Pust
trg
i crkva
Svetog Petra
i Pavla.

Neće mene
prevariti
nimfa!
Nek mi pukne glava!

Itaka me
moja čeka,
zbogom
Gozo,
gledaću te
samo
izdaleka.

Srđan Sekulić 07. 04. 2018.