Imam samo jednu poruku…

Danas sam (1. januara) od Kulturnog centra Kikinda dobio Ponudu radi zaključenja Aneksa ugovora o radu po kome treba da budem raspoređen na mesto referenta za tehničke poslove i poslove održavanja, tj. domara Kulturnog centra.

Imam samo jednu poruku za predsednika opštine Markova, njegovog savetnika Blažića, zamenika predsednika Vukmiricu, predsednicu Skupštine Majkićevu, članicu OV za kulturu Hrnjakovu i v.d. direktora KCK Mandićevu: MARŠ U PIČKU MATERINU, BANDO FAŠISTIČKA!

Ili, na srpskom: MARŠ U PIČKU MATERINU, BANDO POKVARENA!

Srdjan V. Tešin

Srđan V. Tešin 03. 01. 2014.