Ide Papa preko Romanije

Dnevnik jednog penzionera/32

 

Alem Ćurin 15. 05. 2019.