Humka u Čoki

U banatskoj
varošici Čoki
pored ceste
ima jedna humka
i na njoj spomenici
krajputaši

sahranjeni su tamo
još pre drugog velikog rata
židovi aškenazi
tamo, u sred tog teškog
vojvođanskog blata

Ponegde natips na hebrejskom
negde Davidova zvezda,
jedan je kamen prazan

Okolo kućerci mali
crepovi skrnavi
teška kapijska vrata
i nepregledna magla

Na jednoj humci
u Čoki
tu u sred severnog Banata
sletela je čavka

Kasna je jesen

Iza prozora jednog
dečak na violini gudi
mađarsku uspavanku
da uspava brata

Srđan Sekulić 18. 01. 2019.