Hrvatske pjesme/10

Mandatar

Domoljub je kaže i to jedino je što zna reći
Na jeziku materinjem ali kako se domovina
Bez jezika ljubi pitanje je na koje odgovora
nema niti ga može biti kao ni na pitanje drugo

Kako se bez jezika išta igdje ljubi i kakva je
Bezjezična ljubav što o njoj Gospodin naš kaže
Koji nas ljubi sve i zapovijeda nam da i mi tako
Ljubimo bližnje svoje jezik stoga nam je dao

Koji još i tome služi da ga opečemo
Ako je juha vrela i da se jezikom
Pobunimo ako nam vlasti nisu po volji

Domoljub jedino je što zna reći jezikom
Domovine vatreno zbunjen poput jungfera
Što se hvali da obljubio je cijelu domovinu žena

Miljenko Jergović 11. 01. 2016.