Hoje O, I

(Zapisi, skice i dnevnici)

Malvina

Iz crnih homara na sjeveru prebacili su nas na jug, u krajinu po imenu Skone. Zapalo nas je selo Svalöv – bakalnica, pošta, zdravstvena stanica u prstenu od prizemnih kuća. Izvan tog prstena, sve do mora i morske obale, prostiru se polja sa uljanom repom i jarim žitima.

Godina je 1992. a godišnje doba ljeto.

Ustanem izjutra i izađem vani. Nigdje žive duše. Ne znam kud ću, ne znam šta ću. Nužda za duhanom nagoni me prema bakalnici. Malo ispred bakalnice, izlog sa natpisom: Bibliotek, Svalöv kommun.

Provirim kroz staklo, na polici s desna – uspravljena čelimice:

Malvina, Mirkova.

Zablehnem se u nju, Bog me zboravi.

Po nekome dobu ipak dižem svoj krst na ramena i nastavim dalje lakog duha i lakoga hôda poput nekog ko se vraća okuražen iz sudnice ili s kakvog hitnog ljekarskog pregleda.

Refik Ličina 22. 02. 2022.