Hazarski rečnik, crteži i komentari/3

*

(Apa Sebi – Kurogriz, hazarski mađioničar (VII vek) pisac prvog pornografskog priručnika. Prva smrt ga je zatekla u Kini prilikom jednog pokušaja kojim je hteo da kruniše svoja dotadašnja iskustva. Prema zakonima hazarske mitologije – Pornografon – mađioničari i političari mogli su ovim zanimanjima da se bave između rođenja i prve smrti. Na stranici 1-oj Hazarskog rečnika (24-toj prema novijoj hazarskoj paginaciji) dr. Suk, sa dva prsta, vadi iz ustiju zlatni ključ sa slovom NE. Vađenje ključa je ritualni čin Apa Sebi Kurogrizivog, kobnog pokušaja na dvoru kineskog cara Piči Ko Ljubi Voja u carice Voli Jebi Ce, Hazaroljupke.)

Arsenije Jovanović 08. 01. 2014.