Hauzmajstor Šulc/3

 

DA NE UĐU NOĆNI LEPTIRI I ONE SMIJEŠNE LETEĆE BAJE

Jufkadžija Murat vratio se kući nakon sedamnaest godina izbivanja
Za sve je bio mrtav odavno, žena ga oplakala, otac mu šutljiv hodao
I nikoga pozdravljao nije, a mater bi svisnula od tuge da s pameti
Nije sišla, kada je došao nitko mu se nije začudio, bez zagrljaja
Bez vriska, bez suza, kao da je pred kuću došao tuđin da pita koliko još ima
I na koju stranu, u avliji staru mačku natezalo je troje tuđe djece
Ostavite hajvana, govorio im je jufkadžija Murat, ali ga nisu čuli
Nitko ga nije čuo, sakrivali se iza vrata, gledali u nebo – hoće li kiša
Zatvarali prozore da ne uđu noćni leptirovi i one smiješne leteće baje

Miljenko Jergović 01. 01. 2019.