Harem posmrća

Pored puta, na rubiku ovoga šehera
U žutilu bagremovâ dva su
Groba jahudijska

Pritisnuta temeljima doma Ademova
Koji nema pojma da je bilo
Holokausta –

Od prolaznika
Skrivaju ih runa vunena – 

Ćamaširi, bodljikava žica: jeza
Zatravljena

Samo s neba može im se prići 

A ti boj se
Svijete – moj umete:
Ovako izgleda vječnost zastravljena 

(2021)

Šaban Šarenkapić 18. 11. 2023.