Hajam, vinopija

Vjerojatno je Omar Hajam dugo bio najpoznatiji izvan europski pjesnik u europskim zemljama. Njegovo slavljenje vina su u sekularnim sredinama tako shvaćali: kao slavljenje vina. Onda se tome pridružila ozbiljnija, metaforičnom čitanju bliža interpretacija Rubaija, čiji zastupnici dokazuje da je u pitanju slavljenje postojanja, radost života, jedno u biti epikurejsko stajalište. Dva prethodna su opovrgnuli novi, religiji skloni tumači: Hajam, kažu, koristi sliku opijanja kao simboličko kazivanje o višoj stvarnosti i putu ka Bogu samom. Meni se osobno sviđala svaka od ove tri interpretacije, a ova posljednja mi dođe kao odlično opravdanje za neke moje djelatnosti.

Predrag Finci 16. 12. 2017.