Gvardija pomirenja na Dunavu

Dnevnik jednog penzionera/103

 

Alem Ćurin 18. 11. 2020.