Grubi, šporki i zli

Dnevnik jednog penzionera/35

Alem Ćurin 05. 06. 2019.