Gradovi, svojta

RUSKA OČAJANKA 

Mi, od danas i ovdje, ne služimo
Ruski čaj – obavještava nas
Hamo

Ranoranioci kažu: amin jarabi

Ja zurim
Kroz prozorče, nijem
U lapavicu na ulici – snijeg

U lokvu čajenu zakrvavljenu
Ispred kasapnice

Vrelina je u kahvi
A ja ne znam zašto ko miš zebem

(2022)

GRIJATI LJUDE

Prvi sam put čuo da gradovi
Gradovima znaju bit
Svojta, s daleka

To mi je kazala
Rođaka Kijevčanin
Ika, fabrikuša i samica

Najmlađa radnica u pakirnici
Rukavica za izvoz u SSSR
Iz Pazara u Kijev –

Grčeći u krilu bone ruke
Hvalila se mojoj nani:

Zamisli ti:
Sad ovi moji prsti
Po svijetu rasuti, griju ljude

(2022)

Šaban Šarenkapić 14. 03. 2022.