Graditelji violina

Njih dvojica će odbraniti grad – pomišljao sam skoro
svaki put kad bih u prolazu, kroz rešetke na prozoru
male zanatske radionice u suterenu, ugledao dvojicu
sredovječnih majstora u rasparenim vojnim uniformama
i tamnoplavim keceljama, okrenutih prema upaljenim
radnim lampama, nadnesenih nad tajnom čarobne kutije,
nad svakim od šezdesetosam njezinih dijelova, od puža
do kobilice, kordara i dugmeta, od pervaza do pervaza,
od glasnjače do finih otvora, od glave, čivija i vrata,
do žica i duše; onu dvojicu zemljaka zlatnih ruku
i starinskog, danas gotovo zaboravljenog i izgubljenog
strpljenja kojim su se hranili i izdržavali, i koje ih
nije napuštalo ni tih unezvijerenih dana i godina
u poluopkoljenom, ratom opelješenom, nasumično
granatiranom gradu; onu dvojicu nerazdvojnih rođaka
zadubljenih u drvo koje najljepše pjeva tek kada umre,
onih lautara što osluškuju izrezane trupce,
što suve daske od javora i smrče iscrtavaju i režu,
rezbare i tanje, sve duže i duže sa sve manje izuvijane
šuške i piljevine, djeljaju i stružu, rendetom malim
ko naprstak blanjaju i glačaju do tananosti, savijaju
stranice na vrućem, paze da se ne lome na mlakom
i toplom, da ne nagore na vrelom gvožđu, i ne prestaju
da mjere, dotjeruju, kuckaju kažiprstom u donju i gornju
ploču, prislanjaju uho i traže sve dok u drvetu ne pronađu
muziku; sve dok u obliku (sve dok u ženstvenim tijelu
majstorske violine premazanom iznutra propolisom
i lanenim uljem) ne zatoče prazninu a oslobode zvuk,
treperenje, srce tvorevine, i glas, uzvišeni cvilež
iskušanog vremena sabranog u gustim godovima
smreke i javora rebraša iz naših šuma. Tek tada bi
bojili i lakirali, ne samo zbog topline i sjaja,
nego da bi se sve povezalo i sjedinilo, da bi nježni
instrument što duže trajao i pamtio, da bi se sve
starije i krhkije drvo sve lakše oglašavalo muzikom.

A toliko puta sam (pričajući sam sa sobom o koječemu
i o poeziji, cjepidlačeći o razlici između umjetnosti,
djela slobodnog, djela posvećenog, sve predanijeg
a sve slobodnijeg, sve slobodnijeg a sve preciznijeg
majstorstva, i umjetničkog zanatstva, postupnog odvajanja
od stabla svega što nije violina) brzopleto pomislio
da u ovom malom gradu nema pjesnika, nema pravih,
životvornih majstora, bez kojih grad ne može
reći da je grad, čuti šta mu se sa nama piše.

Milan Garić 07. 06. 2018.