goldmund

izvijaju se i vise golim grlom
licem plitko prema noći

okupator misli da je vješanje
niža recimo zečja smrt

inače bi bilo jednostavnije
s giljotinom na kovanice

vise s balkona i u rukama
drže prazne grude zraka

tanko vlakno lipnja veže
dah za dah za dachau

kao muhe na masakru
kompletira se crna snimka

tužan srednji menadžment
odjednom prekida vješanje

iz tehničkih razloga naime
nema više špage

samo banalnost dobra
banalnost banalnosti

hannah arendt
hannah montana

palačinke od jaja carskog pingvina

_______________Tulle, 1944.

Goran Milaković 27. 02. 2017.