Godišnja doba

Stanovništvo Vitgeštama ne poznaje smjenu godišnjih doba. Pravdaju se zemljopisnom greškom, industrijskom zonom na Abergu – na stotine dimnjaka, gospodo!, koji rade svakodnevno, ekološkim i ostalim zahvatima oko sliva Aje i Terona, itd., itd., a prave uzroke vješto prešutkuju.

Nekoliko puta, bez ikakvog razloga, i naše su aktivnosti teško osudili. Sad se, istina, kaju zbog toga i čine sve kako bi nam se opet dodvorili. Premda nas ova promjena raduje, nemamo im rašta hvalom uzvratiti. Čast i hvala i ovoga puta pripadaju nama – preciznije našem glavnom intendantu, gospodinu C. F. Šlamu i njegovoj kolekciji novih radnih uniformi.

Uoči prvog proljećnog dana, odmah nakon truba ponoćnica, u savršenom redu i tišini, napuštamo spavaone i postrojavamo se na rezervnom platou logora. Natopljene gusto biljnim mirisima, tu nas čekaju nove uniforme.

Šivene su od lakog i otpornog materijala, proizvedenog u odgojnim pogonima na Ano Lendželu. Ogrtači, bluze i košulje bojene su veselim bojama. Čarkadžije, straže i hajkači ukrašavaju crtežima cvijeća, leptira i ptica svoje maskirne odore.

Kad ulični budilnici stanu odbijati peti sat jutarnji, širimo se lepezasto, forsiramo rijeku Aju i u 5.30 osvajamo prve gradske petlje i trgove.

Ali onaj najbitniji, onaj sveti, trg Ka’asa krotitelja, vitgeštamska djeca već su davno osvojila. Dovode ih iz svih škola i Zavoda i ređaju ispred slavljeničke bine. Na binu se penje g. Šlam i lično im dijeli raznobojne maskirne kostime: mlađi uzrasti dobijaju ruho ptica pjevačica, a veći uzrasti, zbog težine krila, dobijaju ruho selidbenih ptica. Njihovoj sreći nema kraja, niti ima kraja našeme strpljenju.

Ptice selice
Evo vam pšenice,
I naša srdašca,
Za topla gnjezdašca!..”,

odliježe sa trga iz hiljadu grla.

Sve do sedam sati vri na trgu kao u košnici. Onda počinju radne obaveze, gomila se rijedi i skončava pjesma. Na trgu ostaju samo sretni: mi i djeca.

Ljeto je toplo i dugačko. Solarna ogledala i sijači svjetla mijenjaju se dva put u sedmici. Odjeća je laka, navoštena plavim, žutim i zelenim. Sem dežurnih straža i odgojnih četa, vučemo se skoro nagi – u kratkim šortsevima i majicama. Na grudnoj strani majice sija sunce (Šlamov crtež), a na leđnoj trepti i mami jezero. 21. juni ima i status praznika. Ne može se reći kako se slavi baš poletno. Vrijeme je odmora i haraju užasne vrućine, te su sobe pune, a ulice pretvorene u tunele. Uz to, mi smo udaljeni; do avgusta u pustinji, od avgusta do septembra na Ano Lendželu, tako da i nema drugih slavljenika, osim vitgeštamskih izbjeglica. Skupljaju se oko rijeka, pljuskaju se i plivaju; veličajući neka svoja mutna pređašnja vremena. Naše službe, na obali, dokono drijemaju. Nema mnogo davljenika, izbjeglički nakot još uvijek je spretan u plivanju, a njihova koža, ko koža pacova, na sve je otrove imuna. Ali naša omladina koja im se, privučena vonjem pohotljivih, ženskih tjelesina, pridružuje u tom “svetom pranju” i razvratu, tone u jatima, ili, u jatima, truhne ivicom obale. I tu se ne da ništa učiniti. I to će se ponavljati svakog ljeta, sve dok se grad ne liši svoje omladine ili svojih izbjeglica.

Sjeseni zrela, rujna boja. Naše bluze i mantili rastužuju blijedim prelivima.

Zemljani radovi, brane i opkopi; obrušavanje podignutih normi i ciljeva; ilovača na licima, pjege i plikovi na rukama, raspadnuto meso u čizmama. Dok slazimo sa padina, hvataju se prve slane, prve magle i studeni i gusta se jata vrana (naši zvači i čarkari) uvelike stane po zamrlim krovovima.

Započinju sitni, “dvorišni” radovi. Zatvara se gradska luka, prazne izbjeglički deponiji, građanstvo odvlači u toplije i veće kvartove. Zatim se čiste piste i trgovi, šatorima od čivasa pokriva kipovlje, skida zelen sa betona, navlače folije na izloge trogivnskih radnji, apoteka i pivnica; skupljaju se odbačene stvari, odbačene duše i spaljuju sa drugim korovom. I zatim se alat i ostala pomagala zabravljuju u podrume.

Kao što je poznato, zima je najsurovije godišnje doba. U skladu sa tim, šiju se i naše uniforme. Dijele se uoči Dana mrtvih. Bijeli i teški kaputi-gumaši, bijele bluze i košulje; bijele kapuljače, oprtači, maske i oružje: ono hladno, kao što su kame, stege, probadaci i špelice – specijalna vlakna za davljenje. Oni koji stoje na rampama oko grada, pod udarom ciče zime i užasnih vjetrova s rijeke Aje, posjeduju (i čuvaju) vatre; mi ostali grijemo se tako što puhamo jedni drugim vreli dah u ruke i trupamo tabanima o lednu podlogu.

U dubini, iza naših leđa, navlačeći kao jorgan prvi snijeg preko glave, Vitgeštam se sprema za zimsko spavanje.

Refik Ličina 23. 09. 2012.