Glasovi/I

Ne dolaze kao ranije
Kad  je svijet
Kopirao reljef srca
Na jagodice lijepio polen

Ni u snu više nisu

Okiva ih
Zvuk kraja
Bez materije
Čas u kojem se
Na lice
Prestane upisivati
Vrijeme

Enver Kazaz 06. 05. 2018.