Gimnastičar bez discipline

Dnevnik jednog penzionera/15

 

Alem Ćurin 16. 01. 2019.