Galeb

Vladanu Bajčeti

 

rođen samo kao Desnica,
ubrzo ime dobi: Vladan;
još nepismena mu pesnica,
al bebac beše duha gladan

i rekli su, on biće radan,
gle okice, gle tog lica;
razigran beše i paradan
kad se javi sa prvih skica.

svet beše ko slepa ulica,
hladan, ranjen, skoro savladan,
a Balkan kal krvav i jadan

gde zri smicalica i tmica
koju slomi desnicom Vladan,
snažan, kao bik razobadan.

Enes Halilović 15. 10. 2023.