frend je čistio tavan. pronašao je ovu bilježnicu koja je pjesma: 

da ova bilježnica ima
šezdeset četiri lista

tvrdi i ovjerava rezervni
poručnik franjo krezić

načelnik štaba teritorijalne
obrane općine županje

socijalističke republike hrvatske
i da smo kvit

 

Goran Milaković 30. 12. 2021.