Februarska morija

od studeni
februar puca

sipaju teske kiše
granata i metaka

preko polja
Udrič
odječe

u kurjačkim očima
plamte krvave lomače

dok februar puca
tranšejima
života i smrti,
njojzi je u naramku
dojenče

u naramku joj dojenče
a, za skut’ma još dvoje

pri dnu
izbezumljene kolone

vojnik viče
na ženu i dijete
na dijete, dojenče

ušuti je, reče
ušuti je;
ili će je ušutjeti
studen veče

Adem Garić 26. 04. 2019.