Ezan, kvadratura kruga

Stišan,
u pô glasa,
čak i preko zvučnika –
hodža na munari, tek mutna slika
iz ranog djetinjstva –
ezan je na sabah,
i u akšam,
dašak istočnog vjetra
lahka perla nad Gradom.

A preglasan,
more decibela,

u inat i da svi čuju,
isti a skroz drugačiji,
on udar je na san,
i podnevni mir,
nepristojna budilica.

Krunski dokaz da,
štedro učeći,
ništa,
ama baš ništa
nismo
naučili.

Baš kao ni Oni Drugi,
tamo preko brda,
s kojima se vazdan,
a zalud,
pripetavamo.

Tu i jeste ta naša
vječita
kvadratura
kruga. 

Goran Sarić 02. 12. 2016.