Ex Solio

Andreas B., tuđin
porijeklom. Savjetnik kralja
Kristijana III; upućen
u dvorske poslove i radnje,
i bogat čovjek, prem nevoljen…”;

Smrt je njegovu “Kopenhagen
tri dana i noći proslavljao

i nakon slavlja, na ploči nadgrobnoj
epitaf šturi urezao:

“Došao je kao lisica,
živio je kao lav
i lipsao kao pas.”

Pagani il Jevreji, o svi vi
što k nama brodite (iz sličnih želja)
sjetite se Andreasa i njegove smrti
koja je Danskoj kraljevini
toliko radosti i slavlja donijela.

Refik Ličina 20. 05. 2011.