Ewa Klonowski

Ewa Klonowski, forenzičarka
Poljska, užasnuta o Bosni
Svjedoči

I veli mi:
Na vrhu brda
Osjećah zapahu truhleži  

I vidjeh
S obje strane puta
Torbe kape cipele i tašne –

Opljačkana njedra
Ljudi

Dok vjetar
S obje strane smrti
Listaše kuran odjeći s mrtvih 

(2022-2023)

Šaban Šarenkapić 17. 07. 2023.