Elegija razdomnika

Ako Matvej u bilo koje doba
Dođe u rodni grad
Mostar

I tamo
U aleji mladosti
Ne zatekne i svoj dom –

U bilo koje doba dana i noći
Neka navrati i legne
Ovdje kraj mene:

Zauvijek
Moja i slobodna
I dvojna i komotna –

Od pruća
Zajedničkih riječi:
Ova je pjesma i njegova kuća

(2022)

 

Šaban Šarenkapić 07. 07. 2022.