Dvije pjesmice

DVOJNIK ILI…

Ako si krenuo putem zla,
Šta da činim ja?

Kriješ se u meni,
Kao blizanac nerođeni.

Šta čekaš, pušku ili čakiju,
Pa da se tvoji napiju? 

Usput ćeš i mene isto
Ukloniti, da sve bude čisto. 

 

MARIONETA

Znam to odavno, nije novo otkriće,
Nisam slobodan, nego vezano biće.
Nevidljivi konci drže me nad binom
Kao mojom jedinom istinom.
Još znam, te konce drže  ruke
Božijeg glumca ko zna koje struke.
Možda je početnik, jado ili starac,
A ja, sve što on želi, vladar il magarac.
Sve mi je jasno osim šire slike,
Ne vidim nikog od naše publike. 

Ranko Risojević 03. 07. 2019.