Dvije pjesme

Govna i kepeci

Pod srebrne pragove,
pod zlatne prozore
naviru odozdo brda govana,
u svom pohodu ka zenitu.

Ore se sa njih propovijedi kepeca
o zdravlju i budućnosti,
narodu božjem strasni zov
da u dohvatna nebesa grne
– u slavu slavâ.

Okolo lešine modro-crne.
Strava.

1992.

*

Govna i kristali

Kristali žmirkaju u pećinama,
u utrobama, jagodicama, zenicama.

Govna su zauzela trezore i katedre
i klimava ukrasna prijestolja.

Horde govana njihov bog
vodi i čuva.

Tako vjetar duva. Duva Volja.

1992.

Stevan Tontić 19. 02. 2012.