Dvije pjesme

HAIKU TVIT

Ona razapnu plahtu:
Naše dijete
Puno prije vremena

S kosom
Tijesnom od ležanja

Izlazeći
Udara u dovratak

Za njim
Bršljan se vuče
Napustivši bokove
Titanskih kipova

Među cvrčcima
Proču se za te žice
Sve u šapatima

Kao posljednja
Svađa s ocem

 

 

SAV CVIJETIĆ OVOGA SVIJETA

____________________bratu Borisu

Nema opisa da stvara
Ikakvu svetkovinu
Preci na prečici ogrnuti
Kao nakon spaljivanja

Negdje si čitao ili si
Pipao više niti sam ne znaš
Lutkar koji u mraku
Može uvrtati glave

Odaje mladih matera
Mirišu na vratne vene
Psi se oponašaju šutke
Nomadi se dave bez imena za more

Kada svi umremo
Prva će ustati mama da otvori prozore
Zvat će na doručak
A nitko neće ustati

Niti će iznositi drva za njom
Čim se vrati ležaju
Presvučena u dugotrajniju
Tridesetgodišnju košulju

Reći ćeš brate kako je to raj
Biti tolika ranjivost

Darko Cvijetić 27. 04. 2016.