Dvije pjesme

Ako  doživiš sedamdesetu

Ako doživiš
sedamdesetu
nemoj čekati da
umreš:

stavi ruke u
džepove, odšetaj do
groblja i
lezi. 

 

Usporedba

Rušili smo hramove
božje
(skromne spomenike bezbožnog vremena)
sa svetim znamenjem u
ruci, mrakom u
glavi, mržnjom u
srcu, osvetom u
duši,
daleko od nauka
nebeskog.

Sada gradimo nove
bogomolje
(velebna zdanja drugog poretka)
za ljude bez
nade, sa korom kruha u
ruci, gorčinom u
srcu, zebnjom u
duši,
daleko od nauma
ljudskog.

Vera Arapović 09. 08. 2019.