Dve pesme

Ugažene smokve u Hamida Vuka
                                                           Semiru Behramu

Na strmim basamacima
u sunčanom delu grada
ugažene smokve
leže
a po njima armija pčela, bumbara i mrava
svoj zunzarski ples pleše. 

Ostavljaju rane te smokve
na kaldrmi Mostara,
a ranjene su i fasade zgrada
zujanjem granata
sa druge strane Neretve gde prvo akšam pada. 

Ja kao sledbenik Hamze Bali Orlovića,
kao kakav naslednik hamzevijskog tarikata
sve to gledam, pamtim i zapisujem
u svoj crni tefter sa petokrakom…

Jer znam, u gradu u kome su pisali Musa, Jovan,
Aleksa i Skender
jednom će pobediti
pravda
kad dođe zlatan vakat,

vakat u kome će jedino zujanje biti
kada zapuca ruter
i tvoj računar
prestane internet
da hvata. 

 

Dud

Taj dud, sa koga i danju i noću
po čitavo ljeto kaplju plodovi koji
ostavljaju neizbrisive mrlje po svemu
što dotaknu, 

taj stari dud u tijesnom sokaku pokraj kamene ćuprije
posjekao je čovjek. 

Odneo je par suhih grančica njegovih
u svoje čekmedže, zamandalio ih,
i ostavio da trunu u sjećanje. 

Godinama kasnije kod tog duda
pucali su mu u prsa, i njemu i njegovoj ženi
za vrijeme užasnog građanskog rata. 

Samo je sin njihov znao da je u čekmedžetu
ostalo par suhih grančica, te je u spomen na oca i majku
čekmedže otvorio, i grančice na njihove grudi položio.

Tješio je sebe da su im to po haljinama mrlje od plodova
što danju i noću po čitavo ljeto kaplju
i ostavljaju neizbrisive tragove.

Tješio je sebe, te je netom poslije dženaze
dud ponovo posadio, iz tijesnog sokaka
preko kamene ćuprije korak usmjerio
ka širokim bulevarima, i kao fleka oprana vodom i pepelom
iz zemlje gdje dudovi kaplju
zauvijek odmaglio.

Nek kaplju, kaplju,
al na nečije tuđe rane
tiho je rekao u tuđini. 

Srđan Sekulić 23. 12. 2020.