Duša od znanja

Vidjeli smo živo srce na ekranu
Čovjeka u snu 

Davno
Na današnji dan
Vidjeli smo zapaljenu zimu

Vidjeli smo zamućenu vodu
Vasione prasliku

Vidjeli smo
Otvorenu djetinju teku –
Na balkonu domovinu saksiju 

I ti, mnogoljudi vijeku, vjeruj
Vraču i starinskom
Lijeku: 

Uči –
Dušâ od znanja
Nema zalutalih na putu u Meku

(2021)

Šaban Šarenkapić 15. 11. 2022.