Đulbešećer

Raspršena sunčeva prašina
nazirala se iznad crvenog brda
sa Bjelava se čežnja spuštala u grad
zaštićen od svijeta gustim miruhom
džema od latica ruže
gegao se
ka smiraju

A Sarajevo, grad teatar
u njemu se igrala predstava
Tišina

Raspršeno jato ptica
graktalo je
na ivici oblaka
u tabutu
spuštali su ga niz
bjelavske padine
strme poput sudbine
u grad
mirisao je na džem od latica ruže
samo su derviši iz svojih tekija huktali u transu
Akšam hajrullah! Akšam hajrullah!

Srđan Sekulić 23. 12. 2022.