Đul-hanumina kuća

 

Snimila Vanja Fifa

 

Grabuljama grabio sam slova
s kamena, čisteći dušu svoju
od harama, tereta, teških
znamenja

prišao sam čistog srca
Suncu i njegovim zrakama
grabljama se jurio sa šarkama,
čavkama
da iskopam slovo pesnikovo
u njegovom rodnom gradu
da uputim dovu mlaku
i prestanem sa čestim
čarkama

odjeknula su slova

m
i
n
a

a iz njih se rodila tmina
usred spečene oker zemlje

rodila se mina
iskopao sam je sopstvenim šakama
u đul-hanuminoj kući

uzeo sam je kao novorođenče
i pokrio bršljenovim granama
odneo je pokraj Bregave
i poklonio vranama

nek se slavi slovo!
dreknuo sam.

to su veče
okitili mlade
pesnikovim vencima
a ja sam žrtvu slovoiskopao
stećcima

Srđan Sekulić 01. 08. 2019.