Drvo, četiri pjesme

 

DRVO

Drvo pored ceste
Obraslo asfaltom
Inatni je curetak.
Jedne ruke savijene na struku
Obašnjava Pitagoru.
Druga pružena prema dragom
Uperenog kažiprsta,
Kasno su ulazna vrata zaškripila za
Punog mjeseca.

 

DRVO, DRUGO

Na brdu brdašce
Na brdašcu drvo.
Ono je derviš u zikru ili
To djevojka čuči u
Balskoj haljini.
Kose joj pale preko lica
Ili je to ipak derviš.
Šarulje u njegovom hladu
Nije briga, ni najmanje.

 

DRVO, TREĆE

Ispred kuće do ulaznih vrata
Kao jarbol bez zastave.
Na njemu čivija ukucana.
Na čiviji obješeno ogledalo
Ispod ogledala šemlija
Na njoj lavor.
Vjetar je okrenuo ogledalo
Kako treba.
Dub može vidjeti svoju
Nabornu koru.

 

DUB DRVO

Na raškršću
Raste dub.
Ko kao mali sanja da će
Oglasna ploča mrtvima biti
I bolove u leđima
Apukunturom liječiti.
Željeznim špenama
čitulja pričvršćenih.

Adnan Žetica 26. 09. 2019.