Drugi od sedmorice braće

Kao dijete
Umio sam biti sam
Duge rasprave naglas
Voditi sa sobom
Ne pomislivši
Nikad
Nijednom
Na tebe
Sve dok nam
Pretprošloga ljeta
Nije umirala
Majka
Dugo kako se
Ne umire jednom
Nego barem
Sedmorici sinova
Tada sam
Toga ljeta i jeseni
Sve do u zimu
Na tebe mislio
Brate
Kako bi nam dvojici
Bilo lakše
Da nismo ostali
Jedan
Kada te
Naša majka pobacila
S jeseni 1968
U abortani u Skerlićevoj
Mrtav nerođen
Da oživiš samo jednom
U meni
Kad bude umirala
Kad jedan od nas
Bude nijedan

Miljenko Jergović 08. 07. 2014.