Drugdje

ode pjesnik
na nemjesto
među ljude
pa kako
bude

tamo
trpe ga
kao osu
što sama
nepozvana
zaluta na trpezu

 

Igor Borozan 23. 03. 2018.