dron*

+++
drone naš
koji jesi na nebesima
i jedno si stakleno oko
ali pravo
što sve jednako vidi
foke pod ledom
ljude u japankama
palme na samrti
i mene malo

zašto svi moji prijatelji
žive bolje od mene

u mojoj sobi knjige
stoje u kutijama
a u susjednoj puna lijekova
mama hrče

jebena rosa luxemburg
imala je policu s knjigama
u pruskom zatvoru

a ja imam pola tumora na mozgu
i kolut selotejpa na plućima

i posvuda u papučama hodam
kao ivo pogorelić
drone moj

drone moj zašto si me ostavio

+++
onaj stih iz pjesme how soon is now
ja sam uvijek pjevao

i am human and i need to be lost

to je za razliku od originala
poezija

ljudima ne treba ljubav
ljudima trebaju ugljikohidrati

drone moj

+++
primam oblike krajolika
u kojem se krecem
postajem ravan sve ravniji
ravan sam kao zelen tepih soje
iz kojeg mali traktor bez kabine
viri

postajem plitak sve plići
koža mi na peti postaje sve tvrđa
ne cvjeta u meni više krv

egipćani su i grčki liječnici
tvrdili da je starost posljedica
smanjivanja srca
koje da svake godine gubi na težini
oko dvije drahme

dron se s time ne može složiti
jer je vagao staračka srca
pa utvrdio da nisu ništa
lakša od mladenačkih

*iz novog rukopisa

Goran Milaković 17. 02. 2022.