Dozvolite da se predstavim

Ja sam Jezid, iz Korša.

Moje sestre su me dočekivale u bijelim šalvarama i kaftanima, sa tilakom na čelu. 

Sa rukama opranim u vatri. Hodočastile su na brdo Leliš, bose. 

I sedam hiljada godina su ih ženili samo naši muževi.

A Oni dođoše i pljunuše na zemlju, skinuše im marame, prodaše ih za tri eura, u Mossulu.

I sada su im tijela puna sperme vojnika. 

Ja sam Jezid.

Moja žena je častila sunce, na koljenima.

Sa licem okrenutim prema istoku pet puta na dan pozdravljala hiljadu očiju Tawuse-Meleka. 

Sada joj je jezik krik protjeranog pauna. 

A njena potrgana maternica je domovina obučena u plavu haljinu grijeha.

Golim rukama zakopao sam svoju djecu. 

Moji prsti su sprženi njihovim vrelim očima. 

Tigris još uvijek oplakuje njihova suha usta. 

Iza mene su samo brda i prah spaljene stoke. 

Psi tragači su mi za petama. Pepeo mi je u ustima. 

Ja sam Jezid. I ne učih o paklu.     

Pakao je sad dolina u koju su pretvorili naša sela oni što su dolazili s Knjigom užasa.

A na vrhovima planine Sinyar ostali su starci da oplakuju svoje kosti.

I leševi mladića pokriveni njihovom molitvom.

Na Veliku Srijedu, u aprilu, tko će sada oplakivat mrtve, bojiti jaja u crveno i svirati u kaval? 

Baba-šeih je učio da tko povrijedi drugog povrijedio je sama sebe. 

Ja nemam ruke za ubijanje. 

Ja sam Jezid, potomak Adama. 

Ja sam iz Ninive, vaš najstariji stranac. 

Ružica Miličević 03. 11. 2022.